Mzdy a personalistika

Výpočet miezd zostavujeme podľa platných noriem a predpisov.

  • evidencia a vedenie osobných spisov v elektronickej forme
  • mesačné spracovanie miezd na základe podkladov od klienta
  • prihlášky a odhlášky zamestnancov - sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne
  • mesačný prehľad – daňový úrad
  • evidencia dochádzky, výpočet PN, evidencia stravného, sociálny fond, daňový bonus
  • evidencia listov dôchodkového zabezpečenia
ročné zúčtovanie preddavkov daní z príjmov zo závislej činnosti
 
 

O nás     Účtovníctvo     Poradenstvo     Mzdy     Kontaktujte nás

Copiright (c) 2014  CALLIDE, s.r.o.  All right reservrd