www.callide.sk

+421 907 228 428

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

(revízie elektrických zariadení)

Revízie vykonávame  :

-  elektrická inštalácia (rodinné domy, byty, prípojky NN ), bleskozvody

-  elektrická inštalácia (hotely, školy , nemocnice,  administratívne budovy, priemyselné objekty, a iné)

- elektrické časti (výrobné linky, stroje, zdravotnícka technika a a iné zariadenia)

-elektrické spotrebiče, elektrické náradie, výpočtová a kancelárska technika ( s možnosťou  integrácie na evidenciu majetku)

- zariadenia na ochranu pred účinkami statickej a atmosférickej elektriny (bleskozvody)

Kontakt

Callide, s.r.o.

Malé Leváre č.627

908 74 Malé Leváre

IČO: 44446268

IČ DPH SK2022704222

Branko Kupkovič

e-mail: branko.kupkovic@gmail.com

mobil: +421 907 228 428